شرایط گارانتی نیدل آف

چاپ

شرکت کیمیای سبز امروز(سهامی خاص)

شرایط گارانتی نیدل آف:
مصرف کننده گرامی به موارد زیر که جزء لاینفک گارانتی می باشد دقت ویژه نمائید. بدیهی است عدم رعایت هر یک از نکات زیر محصول را از گارانتی خارج نموده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آن نخواهد پذیرفت.

راه های تماس با ما: